اهدای برکت

اهدای برکت از طریق فطریه عام، خاص و کفاره

کفاره فطریه عام فطریه خاص

یک کیسه کامل

یک کیسه شامل تمام اقلام
قیمت: 1830000 ریال

برنج

یک کیلو برنج
قیمت: 50000 ریال

روغن مایع

یک لیتر روغن مایع
قیمت: 50000 ریال

عدس

یک کیلو عدس
قیمت: 55000 ریال

لوبیا قرمز

یک کیلو لوبیا قرمز
قیمت: 75000 ریال

نخود

یک کیلو نخود
قیمت: 70000 ریال

قند

یک کیلو قند
قیمت: 35000 ریال

ماکارونی

یک کیلو ماکارونی
قیمت: 18000 ریال

چای

یک کیلو چای
قیمت: 180000 ریال

خرما

یک بسته خرما
قیمت: 45000 ریال

رب گوجه فرنگی

یک کیلو رب گوجه فرنگی
قیمت: 40000 ریال

تن ماهی

تن ماهی
قیمت: 28000 ریال

پنیر

پنیر ۴۰۰ گرمی
قیمت: 40000 ریال

پودر لباس شویی

پودر لباس شویی
قیمت: 13000 ریال

مایع ظرف شویی

مایع ظرف شویی
قیمت: 34000 ریال

شامپو

شامپو
قیمت: 31000 ریال

صابون

صابون
قیمت: 72000 ریال

خمیر دندان

خمیر دندان
قیمت: 16000 ریال

گوشت گوسفند

یک کیلو گوشت گوسفند
قیمت: 350000 ریال

گوشت مرغ

یک کیلو گوشت مرغ
قیمت: 70000 ریال