اهدای برکت

اهدای برکت از طریق فطریه عام، خاص و کفاره

کفاره فطریه عام فطریه خاص

یک کیسه کامل

یک کیسه شامل تمام اقلام
قیمت: 2000000 ریال

برنج

یک کیلو برنج
قیمت: 72000 ریال

روغن مایع

یک لیتر روغن مایع
قیمت: 60000 ریال

عدس

یک کیلو عدس
قیمت: 44000 ریال

نخود

یک کیلو نخود
قیمت: 65000 ریال

قند

یک کیلو قند
قیمت: 33000 ریال

ماکارونی

یک کیلو ماکارونی
قیمت: 19000 ریال

چای

یک کیلو چای
قیمت: 300000 ریال

خرما

یک بسته خرما یک و نیم کیلویی
قیمت: 65000 ریال

رب گوجه فرنگی

یک کیلو رب گوجه فرنگی
قیمت: 35000 ریال

تن ماهی

تن ماهی
قیمت: 35000 ریال

پنیر

پنیر ۴۰۰ گرمی
قیمت: 45000 ریال

گوشت گوسفند

یک کیلو گوشت گوسفند
قیمت: 475000 ریال

گوشت مرغ

یک عدد مرغ
قیمت: 105000 ریال